donderdag 2 juni 2016

boeddhistische visie op vluchtelingen problematiek

Bestaat er zo iets als een boeddhistische visie op de vluchtelingen problematiek?
Moeten wij niet vanuit compassie alles doen om vluchtelingen op te nemen?
Is het niet heel boeddhistisch dat te doen?

Als er al een boeddhistische visie op dit onderwerp was, dan is het niet deze. Een uitleg...

De vernietiging van Sakya

Gautama de Boeddha’s geboortegrond is Kapilavatthu (Nepal) en dit is tijdens zijn leven geheel vernietigd wat een grote vluchtelingestroom tot gevolg had.

Kapilavatthu was de hoofdstad van Sakya, een semi-autonome republiek binnen het koninkrijk Kosala.  Śuddhodana  was de democratisch gekozen regent van Sakya en de vader van Siddhartha Gautama (de latere Gautama de Boeddha, 450-370 v.Chr.).  In oorsprong was het de bedoeling dat  Siddharta zijn vader zou opvolgen, maar kort na de geboorte van zijn zoon Rahula besloot Siddharta monnik te worden op zoek naar universele verlichting. Nu was Rahula de aangewezen persoon zijn grootvader op te gaan volgen, maar op zijn 9e werd hij door zijn vader opgenomen in de Sangha, de gemeenschap van boeddhistische monniken.  De beurt viel toen ten deel aan een neef van Siddhartha die uiteindelijk ook regent werd, dit tegen het advies van Gautama de Boeddha.   

Tijdens diens regentschap besloot de koning van Koasala, Pasenadi , zijn invloed onder de Sakya's  aan te sterken door voor zijn zoon Vidudabha  een edele Sakya vrouw op te eisen, liefst uit de familie van de regenten. De trotse regent wilde hier niets van weten en liet de  slavin Vasabhakhattiya  á la “my Fair lady” opleiden om zich voor te doen als vrouwe van hoge afkomst.  Zij werd ten huwelijk aangeboden, trouwde Vidudabha en kregen een zoon, eveneens Vidudabha geheten.  
Wat niet uit kon blijven gebeurde, Vidudabha kwam achter de list van de Sakya’s  en dat hij een zoon van een slavin was. Hoe zwoer wraak en toen hijzelf koning van Kosala werd  trok hij met een groot leger naar Kapilavatthu en verwoeste het gehele gebied, vermoorde zoveel mogelijk burgers en de adel werden afgeslacht .

Gautama de Boeddha

Een aantal burgers konden ontsnappen en Gautama de Boeddha had enkele ontmoetingen met deze Sakya’s die hij nog kende van vroeger. Het feit dat deze Sakya’s zeer ver van hun geboortegrond toevlucht zochten verontruste Gautama de Boeddha. Hij zei dat het onverstandig was om heil te zoeken in ver weg gelegen plaatsen ook al waren deze veiliger. Beter was het dicht bij de geboortegronden te blijven zodat de vluchtelingen het land, het volk, de gebruiken, de taal en het klimaat begrepen. Zo konden tijdens hun ballingschap beter voor zichzelf zorgen en hoefde ze geen claim op de plaatselijke bevolking te leggen. Tevens was het dan ook eenvoudiger naar huis terug te keren als de situatie veilig was.
(bron: History of Kośala Up to the Rise of the Mauryas - Vishuddhanand Pathak).

Dalai lama

Vorige week heeft de Dalai lama zich in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten:

"Duitsland bijvoorbeeld kan geen Arabisch land worden. Duitsland is Duitsland … "Maar het doel moet zijn dat zij terugkeren en gaan meehelpen met de wederopbouw van hun eigen land.”
(bron: http://nos.nl/artikel/2108568-dalai-lama-ziet-grenzen-aan-opvang-vluchtelingen-in-europa.html)

Mededogen

Boeddhistische mededogen en compassie is niet onvoorwaardelijk een ander helpen, maar de ander in staat te stellen zichzelf te helpen. Zelfredzaamheid is een belangrijk gegeven binnen de boeddhistische filosofie. Door naar een land te gaan waar je het land, het volk, de gebruiken, de taal en het klimaat niet kent leidt ertoe dat de mensen in dat land de verantwoordelijkheid krijgen opgedrongen jou te helpen.  Door het land, het volk, de gebruiken, de taal en het klimaat te leren ontvremen voornamelijk de kinderen van hun geboorteland waardoor terugkeer lastiger wordt.  Tevens wordt het geboorteland ontnomen waar het juist zoveel behoefte aan heeft; jonge sterke mensen die het land kunnen opbouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten