vrijdag 11 november 2016

De (on)rechtvaardiging van geweld

Vorige week was het de week voor de Amerikaanse verkiezingen. De samenkliek van goegemeente, gevestigde orde, linkse kerk en politiek correcte moraalridders waarschuwde middels doemscenario's voor al het geweld wat zou voortkomen uit de overwinning van Donald Trump.
Nu is het de eerste week na de verkiezingen die Trump heeft gewonnen en in Portland heerst er geweld. Je zou kunnen zeggen dat de samenkliek zijn gelijk heeft gekregen maar het is nu juist diezelfde samenkliek die dit geweld pleegt.

In breder perspectief is dit iets wat zich vaker voordoet; de rechtvaardiging van geweld, afhankelijk vanuit welke hoek het gepleegd wordt. Zo is er geweld voortkomend vanuit een ideologie en er is geweld tegen die ideologie.
Gaan we enigszins terug in de tijd dan zien we de rechtvaardiging van christelijk geweld zoals de Spaanse Inquisitie en het katholieke missiewerk. Ook in het verleden liggen de islamitische Moghuls die India binnen trokken en zowel het Boeddhisme als het Hindoeïsme van de kaart veegden. In tegenwoordige tijd zien we nog steeds islamitisch geweld inclusief de rechtvaardiging daartoe. Verschillende coalities vechten daar weer tegen eveneens vanuit een bepaalde rechtvaardiging.

Geweld voortkomend vanuit een ideologie of geweld tegen een ideologie, geweld is geweld en karakteristiek daaraan is dat het nu juist níet te rechtvaardigen is. Geweld is alleen te rechtvaardigen als het reeds tegen jou is ingezet en een andere mogelijkheid niet voorhanden is;

Op 14 mei 1948 werd het grondgebied ten oosten van de Middellandse zee opgedeeld in een Arabische en een Joodse staat (Israël). Op 15 mei 1948 vielen Libanon, Jordanië, Syrië, Irak en Egypte deze Joodse staat aan met als doel de totale vernietiging van Israël.

Volgens alle internationale verdragen, maar ook vanuit een stuk menselijke logica mag een mens zich verdedigen met geweld als diegene wordt aangevallen met geweld. Het verdedigen met geweld moet proportioneel zijn en alleen maar dienen ter verdediging. Waarom haal ik dit voorbeeld aan? Omdat met terugwerkende kracht de teneur is ontstaan dat het geweld Israël gebruikte onrechtvaardig was. En dat is een fenomeen wat zich vaker voordoet; iets wat rechtvaardig is bestempelen als zijnde onrechtvaardig door een groep mensen die zichzelf het etiket rechtvaardig hebben gegeven. Dit is een variabele op "Wij van WC-eend adviseren WC-eend".

Het geweld tegen Trump is niet meer rechtvaardig dan het geweld je verwacht van Trump. Het enige verschil is dat Trump nog geen geweld heeft gebruikt.
Zowel geweld voortkomend vanuit een ideologie als geweld tegen een ideologie is onrechtvaardig. Zo ook het goedpraten van onrechtvaardig geweld als ook het veroordelen van rechtvaardig geweld.

Momenteel is er een rechtszaak tegen de staat aangespannen door de nabestaanden van de terroristen die in 1977 de trein bij De Punt kaapten. Deze treinkaping is na 3 weken beëindigd met geweld en een aantal terroristen werden hier gedood. Kwestie van pech hebben. Moet je maar geen trein kapen. Het geweld om de passagiers uit deze trein te bevrijden was, na 3 weken onderhandelen, rechtvaardig. Om dit met terugwerkende kracht als onrechtvaardig te bestempelen is  op zijn beurt onrechtvaardig.

Blijf je moeite houden met het verschil tussen rechtvaardig en onrechtvaardig geweld, dan is er nog 1 oplossing. Gebruik helemaal nooit geweld. Moeilijk moet het niet zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten